Kull 8: Vassruggens Åtta Lökjaros og Gundog’s Choice Chevy

Født: 08.03-2015

4 tisper og 4 hanner

Navn                              HD/AD            Øyne             Gentester           Mentalitet

S. Punky Brewster          A/0                                                                  BPH

S. Cheers

S. Glamour                      A/0                                                                  BPH

S. Fame                           A/0                                                                  BPH

S. Miami Vice                  A/0                                                                   BPH

S. MacGyver                                                                                            BPH

S. Dallas                         A/0

S. Cosmos                     A                                                                        BPH